Τελευταία Ενημέρωση: 28/12/2022


Σύμβαση χρήσης

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών της Επιχείρησής μας συμφωνούν με τους ακόλουθους όρους χρήσης, οι οποίοι ισχύουν για όλο το περιεχόμενο, τις σελίδες, τα γραφικά, τις εικόνες, τις φωτογραφίες και τα αρχεία που περιέχει η Επιχείρησή μας.

Επομένως, οι επισκέπτες/χρήστες, πρέπει να διαβάσουν προσεκτικά αυτούς τους όρους πριν αποκτήσουν πρόσβαση ή χρησιμοποιήσουν τις σελίδες και τις υπηρεσίες μας.

Εάν οι επισκέπτες/χρήστες δεν συμφωνούν με τους όρους αυτούς, δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες και το περιεχόμενο της Επιχείρησής μας.

Οι επισκέπτες/χρήστες καλούνται να ελέγξουν το περιεχόμενο μιας συγκεκριμένης σελίδας για πιθανές αλλαγές.

Η συνέχιση της χρήσης των σελίδων και υπηρεσιών της Επιχείρησής μας, ακόμη και μετά τις όποιες αλλαγές, συνεπάγεται την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων αυτών από τον επισκέπτη/χρήστη.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Εκτός από τις εξαιρέσεις που αναφέρονται ρητά (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και οντοτήτων), όλο το περιεχόμενο της Επιχείρησής μας, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, υπηρεσιών που προσφέρονται και γενικά όλων των εγγράφων/αρχείων σε αυτόν τον ιστότοπο, αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, σήματα κατατεθέντα και σήματα υπηρεσιών της εταιρείας και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Κατά συνέπεια, δεν επιτρέπεται η πώληση, η αναπαραγωγή, η τροποποίηση, η αναπαραγωγή, η αναδημοσίευση ή η «φόρτωση», η μετάδοση ή η διανομή τους εν όλω ή εν μέρει με οποιονδήποτε τρόπο.

δεν περιλαμβάνει την αποθήκευση μεμονωμένων αντιγράφων τμημάτων του περιεχομένου ξεχωριστά σε απλούς προσωπικούς υπολογιστές για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και δεν αφαιρεί την ένδειξη της εταιρείας για την προέλευσή του, δεν επηρεάζει με κανέναν τρόπο τη σχετική πνευματική ιδιοκτησία.

Άλλα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες αυτού του ιστότοπου και φέρουν τα σήματα των αντίστοιχων οργανισμών, εταιρειών, ιδρυμάτων, συνεργατών, ενώσεων ή εκδόσεων αποτελούν δικά τους δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και επομένως είναι υπεύθυνοι για αυτούς τους οργανισμούς.

Ευθύνες επισκέπτη/χρήστη

Οι επισκέπτες/χρήστες των σελίδων και των υπηρεσιών της Επιχείρησής μας, ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στην εταιρεία ως αποτέλεσμα αθέμιτης ή κακής χρήσης των σχετικών υπηρεσιών.

Περιορισμός Ευθύνης της Επιχείρησής μας

Σε καμία περίπτωση, συμπεριλαμβανομένων περιπτώσεων αμέλειας, η Επιχείρησής μας δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης ως αποτέλεσμα της ενεργής γνώσης των σελίδων, των υπηρεσιών, των επιλογών και του περιεχομένου της εταιρείας. Το εταιρικό περιεχόμενο παρέχεται “ως έχει” χωρίς καμία εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΡΗΤΕΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΧΩΡΙΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΤΟΝ ΠΛΗΡΗ ΒΑΘΜΟ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και το περιεχόμενο θα παρέχονται χωρίς διακοπές, χωρίς σφάλματα και ότι τα λάθη θα διορθώνονται.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ, Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΟΤΙ Η ΙΔΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ Ή ΔΙΑΚΟΜΙΣΤΗΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΙ ΣΕ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ ΧΩΡΙΣ “ΙΟΥΣ” Ή ΑΛΛΑ ΕΠΙΒΛΑΒΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΕΝ ΕΓΓΥΑΤΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΝ ΟΡΘΟΤΗΤΑ, ΤΗΝ ΠΛΗΡΟΤΗΤΑ Ή ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΣΕΛΙΔΩΝ, ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΕΠΙΛΟΓΩΝ Ή ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥΣ.

Τα έξοδα ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων βαρύνουν τον επισκέπτη/χρήστη και σε καμία περίπτωση την Επιχείρησή μας.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους (Links)

Η Επιχείρησή μας δεν ελέγχει τη διαθεσιμότητα, το περιεχόμενο, την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων, την ποιότητα και την ακεραιότητα των υπηρεσιών άλλων ιστοσελίδων και σελίδων στις οποίες παραπέμπει μέσω «δεσμών», υπερσυνδέσμων ή διαφημιστικών banner. Επομένως, για τυχόν προβλήματα που προκύπτουν κατά την πρόσβαση/χρήση τους, θα πρέπει να επικοινωνήσετε απευθείας με τους αντίστοιχους ιστότοπους και σελίδες, οι οποίες είναι υπεύθυνες για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση η Επιχείρησή μας δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι ενστερνίζεται ή αποδέχεται το περιεχόμενο ή τις υπηρεσίες των ιστοσελίδων και των σελίδων στις οποίες παραπέμπει ή ότι σχετίζεται με οποιονδήποτε άλλο τρόπο.


Ενημερωτικό Δελτίο Newsletter

Το newsletter που λαμβάνουν οι επισκέπτες/χρήστες των υπηρεσιών της Επιχείρησής μας με την εγγραφή τους στη λίστα αλληλογραφίας αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και συνεπώς προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις της ελληνικής νομοθεσίας και των διεθνών συμβάσεων. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της μη εγγραφής ή την διαγραφή από την λίστα παραληπτών κάποιου προσώπου.

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

Η Επιχείρησή μας παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικού εμπορίου στους επισκέπτες/χρήστες της υπό ειδικότερους όρους που ορίζει αυτή και διασφαλίζει την προστασία των προσωπικών πληροφοριών που υποβάλλουν για τη χρήση των υπηρεσιών αυτών. Η Επιχείρησή μας δεν ευθύνεται για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω υπηρεσιών ηλεκτρονικού εμπορίου, οι συναλλαγές δεσμεύουν μόνο τον επισκέπτη/χρήστη και την εταιρεία που παρέχει τα αγαθά ή τις υπηρεσίες. Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση, η εταιρεία δεν θα εμπλέκεται σε σχετικές δικαστικές διαφορές που θα προκύψουν από τη συναλλαγή αυτή.

Πληρωμή και ασφάλεια για συναλλαγές με πιστωτική κάρτα

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί πιστωτικούς οργανισμούς για τη διεξαγωγή ασφαλών διαδικτυακών εμπορικών συναλλαγών. Με αυτόν τον τρόπο, δεν καταγράφεται καμία πληροφορία σχετικά με την πιστωτική ή χρεωστική κάρτα του πελάτη στη βάση δεδομένων του ιστότοπου. Για τις συναλλαγές χρησιμοποιείται κρυπτογράφηση με χρήση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης. Η κρυπτογράφηση είναι μια μέθοδος κωδικοποίησης πληροφοριών έως ότου φθάσει στον προοριζόμενο παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

Εφαρμοστέο δίκαιο και άλλοι όροι και προϋποθέσεις

Οι παραπάνω όροι και προϋποθέσεις χρήσης μας και οποιεσδήποτε συμπληρώσεις, τροποποιήσεις ή μετατροπές τους, διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις.

Κάθε διάταξη των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων που είναι αντίθετη προς το νόμο παύει αυτομάτως να ισχύει και διαγράφεται από την παρούσα και δεν επηρεάζει με κανένα τρόπο την ισχύ των λοιπών όρων και προϋποθέσεων.

Το παρόν, αποτελεί το σύνολο της συμφωνίας μεταξύ εμάς και των επισκεπτών/χρηστών των σελίδων και των υπηρεσιών του και δεσμεύει μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των παρόντων όρων και προϋποθέσεων δεν θεωρείται ότι αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας και δεν αποτελεί μέρος της παρούσας συμφωνίας, εκτός εάν εκφράζεται εγγράφως και ενσωματώνεται σε αυτήν.elEL
X